In English

 HOME
 BASICS

 MISSION

 REPOSITIONING

 MOTION CONTROL

 PRODUCTS

 SIME

 INFORMATION

System is protected with several patents.

.
     

Machine vision diversity

closed loop earth swing gravity compensation

4D 3D+time fotonics

gravity compensated anti sway technology

 

Tuottavuutta ja turvallisuutta tavarankäsittelyyn

 

Nopeampi rakennusaika tehokkammalla rakennusnosturin ohjauksella

 

Älykäs tarrain

Productivity and safety for material handling

Improved building construction time by more efficient building crane control

antisway

Intelligent gripper crane

anti+sway+crane

Closed+loop

anti+sway

control+sway

CRTL+SWAY

Self+teaching+machine+vision

sway+machine+vision+system

machine+vision+sway+motion+control

 

 

 

SIME tietokoneen kuvankäsittelyyn perustuva ohjausteknologia tuo useita uusia materiaalikäsittelyä, esimerkiksi elementtirakentamista, tehostavia työmenetelmiä ja työkaluja

Uusi teknologia parantaa myös nosturinkuljettajan työssä jaksamista helpottaen nosturin liikkeenohjausta sekä vähentää vaikeita sokkonostoja

VNa 205/2009           VN asetus 205/2009  asetus 205/2009

antisway

anti sway

anti-sway

closed loop

takaisin kytketty

optinen liikkeen takaisinkytkentä

Hallitumpaa materiaalin käsittelyä

SIME kuvankäsittelyyn perustuvat liikkeenhallinta- ja paikannusmenetelmät tulevat muuttamaan monin tavoin teollisen siirtojen nykyisin käytössä olevia käytäntöjä lisäten samalla merkittävästi mm. elementtirakentamisen työturvallisuutta ja kuljettajan työssä jaksamista. 

Lyhyesti:

Asetus 205/2009 39§ nosturikamera

SIME OY

 

Työsuojelurahaston

 

Optisen takaisinkytkennän soveltaminen

Kehitetty kuvallisen ohjauksen perusteknologia soveltuu hyvin myös muille teollisen toiminnan liikkeenohjauksien sovelluksiin eikä menetelmien käyttäminen rajoitu pelkästään rakennusteollisuuteen.

Nosturikamera

SIME teknologian ydin perustuu nosturikameraan, joka on sijoitettu nostovaunuun tai ajoneuvossa nostopuomin päähän. Nosturikamerasta kuljettajalta on aina oikea näkymä työskentelyalueelle. Useamman kameran rakennustyömailla kameran valinta voidaan tehdä automaattisesti nosturin muistiin tallennetun paikan mukaan, jolloin kuljettaja voi keskittyä tavaran siirtotyöhön koko työvaiheen ajan.

VN Asetuksen 205/2009 39§ mukaisen nosturikameran voidaan selkeästi käytännössä osoittaa tuottavan rakentajalle sekä kustannussäästöjä että lisää tuotantotehokkuutta nopeampien elementtien asennusaikojen kautta.

 

 

Tuottavuutta ja Turvallisuutta

SIME Teknologia mahdollistaa elementtirakentamisen elementtien ja rakennusmateriaalien nykyistä turvallisemmat nostot, siirrot ja laskut. Kehitetyt useat uudet työmenetelmät tehostavat runkovaiheen rakentamista kasvattaen samalla nosturinkuljettajan työssä jaksamista sekä lisää samalla rakentamisen työturvallisuutta.

 

Tuotetta siirtämällä ohjaaminen

Tuotteen siirtäminen tuotteesta, kiinni pitäen ja ohjaten, tapahtuu optisesti nosturikameran mittaamiin X/Y-suuntiin alkutilasta lasketun eromitan määrittämällä käsisiirtonopeudella.

Nosturinkuljettaja käynnistää tuotteesta ohjaamisen elementtiasennusryhmän pyynnöstä. Tarkistuksen jälkeen elementtiryhmän jäsenet voivat ohjata tuotteen haluttuun kohtaan ja nosturin vaunu seuraa elementin ohjattuja liikkeitä. Tuulenpuuskan, kosketus rakenteeseen tms. yllättävä ongelma ilmenee, nosturinkuljettaja vapauttaa ohjauksen ja nosturin liikkeet pysähtyvät. Tuotteesta ohjaamisen menetelmä mahdollistaa nykyistä tehokkaamman ja turvallisemman tavan suorittaa elementtien siirron ohjaus sekä saavuttaa tarkemman asennustuloksen. Nosturikuljettajien ja elementtiryhmän keskinäinen kommunikointi helpottuu ja tuotanto tehostuu.

 

 

Taakan heilahduksen vaimentaminen

Nosturikameran avulla toteutettu taakan takaisinkytketty itse oppiva heilahduksen vaimennusjärjestelmä, ANTI-SWAY, nopeuttaa ja helpottaa nosturikuljettajan vaikeaa työtä. Työn rasittavuus vähenee ja kuljettajien väliset taitoerot tasoittuvat. Takaisinkytkennän avulla järjestelmä tunnistaa tuulen tai taakan vinonostosta johtuvan yllättävän heilahduksen ja vaimentaa ylimääräisen heilahdusliikkeen automaattisesti pois nosturikuljettajan valinnan mukaan. Taakan heilahdusten parempi hallinta helpottaa tuotteiden siirtoa ja asentamistyön turvallista suoritusta.

 

Kuvallinen uudelleenpaikantaminen

Kuvallinen uudelleenpaikannus ja nuppineulanosoitin osoittaa jo lähestyttäessä toistuvaa rakentamisen työpistettä tarkan nosto- tai laskupaikan sijainnin. Työpisteistä käytetään kuvia osoittimina, joka menetelmänä mahdollistaa nosturikuljettajan tuottavan ja vuoron vaihtoja tukevan ohjauksen. Nosturissa olevan tietojärjestelmän avulla rakentaminen on mahdollista toteuttaa kokonaisvaltaisesti tehokkaammin mahdollistaen siten rakentamisen reaaliaikaisen asennuksen automaattisen ylläpidon komponenttitasolla.

 

Hyötyjä koko rakentamisen toimitusketjulle

Elementtitehtaat sekä muiden komponenttitoimittajien tulee toimittaa tilatut tuotteet oikeaan aikaan. Automaattisesti saatavan rakentamisen edistymisen tiedon kautta tavarantoimittaja voi jakaa oman kuormituksensa ja toimitusaikataulunsa kunkin työmaan todellisen edistymisen mukaan; keskeneräisen tuotannon määrä laskee ja rakennustyömaan järjestys paranee. Rakentamisen kokonaistehokkuus kasvaa kun talonrakentamisen runkovaiheen materiaalisiirrot ovat tarkasti automaattisessa seurannassa.

 SIME Oy

SIME on vuonna 1994 perustettu teknologiayritys. Yhtiön päämääränä on koko ajan ollut kehittää optisesti takaisinkytkettyjä nykyistä energiataloudellisempia, työturvallisuutta lisääviä sekä myös tuottavuudeltaan tehokkaampia liikkeenhallinta- ja uudelleenpaikannusmenetelmiä.

Teknologiaa voidaan esitellä helposti olemassa olevalla pienoisnosturilla. Jo yli sata rakentamisen ammattilaista on todennut omin silmin uusien rakentamiseen suunniteltujen ratkaisujen edut!

Työsuojelurahaston tiedotushanke 109183

Kuvallisen liikkeenohjauksen ja uudelleenpaikannuksen teknologinen esittely julkaistaan Työsuojelurahaston tutkimusraportissa  108426.

 

Julkaistavassa tutkimusraportissa 108426 kuvataan kehitetyn, nosturikameraa käyttävän, uuden teknologian uusia mahdollisuuksia. Lisäksi tiedotushankkeessa etsitään rakentamisen käytännön sovellutusten kehittämiseen rakentamisen asiantuntijoita sekä yhteistyökumppaneita.

SIME Rakentamisen Tuottavuutta ja Turvallisuutta ohjelma


SIME Oy

Olarinluoma 15

02200 ESPOO

FINLAND

tel. +358 40 5473 357                                     © SIME Oy 2009
  Privicy statement
crane anti-sway crane repositioncrane control sway
 

Sime Oy

http://87.108.31.193

TheSwaytec.com http://87.108.31.194

 

Football Club Honka

FC Honka

http://87.108.31.193/tahtiniitty

http://87.108.31.193/Honka2000

http://87.108.31.193/united92

 

Emalitaulu taiteilija Leena Lindroos

http://87.108.31.196

Enamel paintings by Leena Lindroos

http://87.108.31.196

Emalitauluja

http://87.108.31.196